over fiets-bandende brede band

breed vs smal   rolweerstand

de oppervlakte van de afdruk (cm) blijft steeds gelijk bij dezelfde druk !!!


een brede band heeft -aanvankelijk-
minder rol-weerstand 
de band deformeert minder in lengte-richting
( zie rode pijl )
het bodem-contact is korter
dit resulteert in een kleinere rolweerstandscoefficient
precies dze waarde telt

maar ...
de brede band 'veert' minder in naar beneden
( zie blauwe pijl )
de brede band is letterlijk hard !
correcter vergelijken kan pas
als de brede band minder hard opgepompt wordt
( zoniet kon u net zo goed een smalle band meer oppompen )

bij minder hard oppompen tot dezelfde inveer-afstand
wordt het bodem-contact-oppervlak
groter en ... langer ...
per definitie precies even lang !

het brede-band-typische rolweerstandsvoordeel
wordt volledig tenietgedaan !
enige verschil is dat de bodem-afdruk breder wordt
hierdoor ontstaat meer gripde brede band deformeert spoepeler

bovenstaand is een sterk-vereenvoudigde voorstelling (!)

een band moet ook
in de breedte afvlakken-naar-de-vlakke-bodem
de zijkant van de brede band staat ietsje minder recht omhoog
de wand van de brede band is langer
en vervormt minder geprononceerd
de brede band reageert ietsje sneller
fijn

maar
...
de veerweg is korter !
te corrigeren door minder druk 
finaal is er mr band te vervormen
per definitie

groter bodem-contact
meer rubber te deformeren
grotere rolweerstandscoefficient 


samengevat

de brede band heeft
meer grip
door meer bodem-contact-oppervlakte

dankzij minder hard oppompenklein wiel

26 vs 28   rolweerstand


een wiel is een hefboom
met aan de ene kant de wiel-as
en aan de andere kant het contactpunt met de weg

klein vs groot wiel

voor een kleiner wiel is
(nabij een drempel) in het begin
die hefboom meer liggend / minder rechtop
( bij een groter wiel is die meer vertikaal )
dit betekent - extra ! afstand - afleggen
in dezelfde tijd 
anders gezegd =
er is meer kracht nodig
of omgekeerd :
het zwaarte-punt wordt sterker afgeremd

dit afremmen verloopt minder plots
als de band gedwongen meer inveert
dit deformeren betekent extra weerstand 

de fietser kan het voorwiel even optillen
dat helpt hier

( maar enkel voor dt voor-wiel )

een groter wiel rolt beter over een boomwortel ?
een groter wiel rolt overal beter
het verschil in hoek
van de lijn wiel-as contact-punt
dt telt kleine band vs grote band

blauw en rood zijn even lang
en stelt het contact met de grond voor
opzettelijk - is deze voorstelling zeer overdreven
de tekening is oorspronkelijk bedoeld om klein vs groot te verduidelijken
maar u kan de rechtse ook als een brede band zien

een grotere band heeft een kortere veerweg
( stoot minder door )
als die band minder hard opgepompt wordt
ontstaat meer grip
net als bij de brede band


op vlak wegdek
en ook bij oneffenheden
zal
de kleine band dieper inveren dan de grotere band
de kleine band deformeert sterker
meer rolweerstand

te compenseren
door de band harder op te pompen
minder contact
minder grip
n niet te vergeten
stuiteren op oneffenheden !

de rolweerstand compenseren kan ook
door een bredere band voor het kleine wiel te nemen
de bodemcontactafdruk blijft hier identiek
zowat dezelfde
grip 
( een stelling onder voorbehoud
omdat de oppervlaktespanning hier hoger is )


buiten-diameter en breedte
beter niet afzonderlijk beschouwen


samengevat

de kleine band heeft
meer rolweerstand door sterker deformeren 


een klein wiel houdt niet van grote hindernissen
druk

een brede band veert progressiever
stoot minder door
bvb bij een onverwacht diepe kuil met scherpe rand

kan de band
dankzij deze eigenschap
minder hard gezet worden ?
voor een band van bvb 38 40 mm maakt dit weinig uit
er is voldoende rezerve-
hoogte
behalve met hl lage druk
( voor ruw off-road )
noot = lucht veert steeds progressief

bij een zwaardere fietser of meer bagage
hoort een hogere bandenspanning

 
pomp de voorband niet minder hard op  
het zwaartepunt gaat naar voor
( meer gewicht op de voorband )
bij staand fietsen 
bergaf
tijdens remmen

te lage druk is niet ideaal in bochten
en ook niet bij staand fietsen
( bewegingen links rechts )
een fietser trapt met pieken bovendien

op (sterk) oneffen wegdek is een minder hard opgepompte band sneller (!)
om de fietser zelf (die zwaar is) op en neer te bewegen
is meer kracht nodig dan om de band te vervormen 
( noot : oneffen wegdek betekent ltijd verlies )

grotere oneffenheden opvangen kan een fiets-band enkel in theorie !


te hoge druk vermindert de grip

meer druk= minder contact-oppervlakte = minder grip
bovenstaande grafiek is niet correct
maar kan verhelderen


wielbasis

( = afstand tussen voor en achter wiel-as )

kan een fiets grotere obstakels beter verwerken
door de wielbasis te vergroten
?
het zwaartepunt gaat hier evenveel op en neer
maar wordt minder vertraagd en versneld
anders gesteld
de curve van het zwaartepunt verloopt
minder steil-bergop en minder steil-bergaf

een lange-wielbasis is ook beter voor kleinere oneffenheden 
het zwaartepunt van een fietser is hoog
dat zwaarte-punt beweegt daardoor over een grote afstand
naar voor en naar achter 
om een snelle opeenvolging van oneffenheden te verwerken
krijgt de fietser zelf nooit voldoende tijd


een brede band is niet comfortabeler

door minder hard oppompen
krijgt een brede band aanvankelijk dezelfde inveer-afstand 
maar
vervolgens veert een brede band progressiever
een grotere / hogere oneffenheid
absorbeert die brede band letterlijk minder 

oplossing = minder druk
de prijs = meer rolweerstand 

bandbreedte x 2 = oppervlaktespanning x 2  
met verhoging oppervlaktespanning wordt bedoeld
het "uitrekken" van de band ( in de hoogte en in de breedte )
de diameter wordt groter
(<< >>)


in een dikke band zit veel lucht
= heeft gn betekenis !
concreet :
een band 25 mm breed met 8 bar
een band 50 mm breed met 4 bar
= even hard


veiligheid

een brede band
duwt de randen van de velg sterker naar buiten
maar niet bij minder hard oppompen

loopt een brede band minder snel leeg bij een ernstig lek ?
bvb in de voorband in een bocht
bvb bergaf

het volume van de brede band is groter
maar de band is minder hard opgepompt
reken niet op een gunstigere situatie
het progressieve veerkarakter helpt hier een beetje

bij lke band hoort een maximaal brede velg !
hier spelen hefbomen n versmelting van krachten een rol !
vooral bij een ernstig lek is een maximaal brede velg belangrijk

een brede velg ( in verhouding tot de bandbreedte )
is altijd gunstig
in de praktijk is een smalle band meestal gelukkiger


weerstand

de rolweerstand neemt duidelijk toe bij lage temperaturen
de band wordt stug / minder soepel
minder
comfort 
( dit fenomeen geldt ook voor autobanden )
een grote band
(die zijn kwaliteiten dankt aan zijn grootte)
is hier in het voordeel


brede banden veroorzaken meer luchtweerstand
in het bijzonder als de wind van opzij komt
de resultante (de "versmelting") van de werkelijke wind en de rijwind
staat steeds schuin , bvb 20
en is steeds groter dan de rijsnelheid

smalle banden kiezen omwille van de luchtweerstand
als het frame erg dikke buizen heeft is niet zo zinvol


grote wielen hebben minder rolweerstand
diameter x 2 = 1/2 rolweerstand
( een wiel = een hefboom )


een brede band is groter
hierdoor onstaat een oneerlijke vergelijking !
een 8 % grotere band heeft 8 % minder rolweerstandtip

hoe de bandenspanning inschatten ?
leg eerst uw wijsvinger dwars op de band
duw met de andere hand op die vinger
probeer maar

peetershugo1/aanvullen/gmail.com

suggesties welkom / last update 2020 06 00