over fiets-bandenbrede band

breed vs smal   rolweerstand

de oppervlakte van de afdruk (cm) blijft steeds gelijk bij dezelfde druk !!!


een brede band heeft minder rolweerstand ;

door de kortere af-rol-afstand ( zie rode pijl )
de brede band heeft eenvoudig gezegd een "groot-wiel-gedrag"
grote wielen hebben minder rolweerstand
diameter x 2 = 1/2 rolweerstand

maar ...
de brede band 'veert' minder in naar beneden
( zie blauwe pijl )
de brede band is letterlijk hard
correcter vergelijken kan pas als de brede band minder hard opgepompt wordt

bij minder hard oppompen tot
 dezelfde inveer-afstand
wordt het bodem-contact-oppervlak groter 
en ... langer ...
per definitie precies even lang !
het (in de tekening getoonde) brede-band-typische
rolweerstandsvoordeel
wordt volledig tenietgedaan !
het enige verschil is dat de bodem-afdruk breder wordt

hierdoor onstaat meer grip


bij inveren 
zal de brede band soepeler/ sneller in de breedte afvlakken-naar-de-vlakke-bodem
de zijkant van de band staat minder recht omhoog 
zie tekening
vereenvoudigde voorstelling (!)

de brede band deformeert spoepeler

een band vervormt zowel in de lengte als in de breedte
in lengte-richting geldt voor de rolweerstand :
diameter x 2 = 50% minder rolweerstand
in breedte-richting mag u dat ook zo zien
( bij identieke bandenspanning )

een brede band is niet duidelijk-comfortabeler !!!
de brede band reageert sneller 
( door minder weerstand tegen afvlakken/afplatten )
maar
de veerweg is korter !!!


een brede band is groter
hierdoor onstaat een oneerlijke vergelijking
een 8 % grotere band heeft 8 % minder rolweerstand


samengevat

de brede band heeft

uiteindelijk iets minder rolweerstand door sneller deformeren in de breedte
de brede band heeft
vooral
meer grip door meer bodemcontact-oppervlakte
klein wiel

26 vs 28   rolweerstandklein vs groot wiel

het kleine wiel
heeft een ongunstig traject  
zeker in de aanvangsfase ; voorgesteld door de gele lijn
de fietser slingert meer naar-voor-en-naar-achter
(korte wielbasis gevoel)
minder comfort / lagere snelheid !
het kleine wiel  
moet sneller over een hindernis rollen
= hetzelfde als met hogere snelheid er-tegen-aan rijden

noot : een grotere wielbasis (= afstand tussen voor en achter wiel-as)
kan dit gedeeltelijk compenseren


kleine band vs grote band

blauw en rood zijn even lang
en stelt het contact met de grond voor
opzettelijk is deze voorstelling zeer overdreven
de tekening is oorspronkelijk bedoeld om klein vs groot te verduidelijken
maar u kan de rechtse ook als een brede band zien


bij een oneffenheid
zal
de kleine band dieper inveren dan de grotere band
de kleine band moet mr deformeren (in de lengterichting)
meer rolweerstand

gedeeltelijk te compenseren
door de band harder op te pompen
maar harder betekent minder grip

de inveerdiepte compenseren kan
door een bredere band voor het kleine wiel te nemen
de bodemcontactafdruk blijft hier identiek zodat de grip dezelfde blijft
er ontstaat minder rolweerstand
( door
de kortere af-rol-afstand )

een grotere band heeft een kortere veerweg 


samengevat

de kleine band heeft
meer rolweerstand door sterker deformeren bij oneffenheden

meer rolweerstand op vlak wegdek

de kleine band heeft
een ongunstig traject , zeker bij grotere oneffenheden


druk


bij een zwaardere fietser of meer bagage hoort een hogere bandenspanning 
de voorband iets minder hard oppompen ?
belangrijke nadelen 
bij staand fietsen en bergaf en tijdens remmen gaat het zwaartepunt naar voor
een fietser
trapt met pieken

op (sterk) oneffen wegdek is een minder hard opgepompte band sneller (!)
om de fietser zelf
(die zwaar is) op en neer te bewegen
is meer kracht nodig dan om de band te vervormen 
( noot : oneffen wegdek betekent altijd verlies )

te lage druk is niet ideaal in bochten

en ook niet bij staand fietsen en nood-remmen
grotere oneffenheden opvangen kan een fiets-band enkel in theorie !!!


te hoge druk vermindert de grip

meer druk = minder contact-oppervlakte = minder grip
andere factoren

brede banden veroorzaken meer luchtweerstand
in het bijzonder als de wind van opzij komt
de resultante (de "versmelting") van de werkelijke wind en de rijwind
staat steeds schuin , bvb 20
en
is steeds groter dan de rijsnelheid
smalle banden kiezen omwille van de luchtweerstand als het frame erg dikke buizen heeft is niet zo zinvol

de
oppervlaktespanning verdubbelt als de bandbreedte verdubbelt
dit betekent dat smallere banden niet zo sterk moeten gemaakt worden
is dat zo , dan is deze band soepeler
minder rolweerstand , meer comfort

met verhoging oppervlaktespanning wordt bedoeld
het "uitrekken" van de band in dwarsrichting ( grotere diameter) 
zie tekening
etje >(>>>>> )
noot : bij een brede band worden de randen van de velg sterker naar buiten geduwd

uit de volksmond : in een dikke band zit veel lucht
heeft weinig betekenis
concreet :
een band 25 mm breed met 8 bar
een band 50 mm breed met 4 bar
= even hard

een brede band minder oppompen tot dezelfde oppervlaktespanning 
geeft dezelfde contact-oppervlakte-lengte

een brede band loopt minder snel leeg bij een ernstig lek
bvb in de voorband in een bocht
bvb bergaf

bij een brede band hoort een brede velg

de rolweerstand neemt duidelijk toe bij lage temperaturen
de band wordt stug / minder soepel
minder comfort 
( dit fenomeen geldt ook voor autobanden )
een grote band (die zijn kwaliteiten bekomt door zijn grootte) is hier in het voordeelpeetershugo1/aanvullen/gmail.com

suggesties welkom / last update 2018 06 13